De viktigaste och mest användbara övningarna från olika lärare sammanställs här tillsammans med mina egna tankar och idéer.

Flöjtövningar

Förberedelser

1. Sätt igång D - bordunen: 

 

2. Sätt igång metronom på 60 bpm: 

 

Jig eller Reel spelar ingen roll. Du kan ändra själv beroende på hur du känner. Låt dessa vara igång hela tiden, sänk / höj volymen på de båda så att det passar dig. Hörlurar är bra men akta öronen. Ha det inte för högt. Byt bordun/bpm då och då för variation eller när du känner för att öva under en annan grundton/tempo men vi kommer hålla oss till D och 60 bpm för resten av övningarna. Men känn dig fri att ändra beroende på vilken tonart/tempo du vill öva på. För mer variation kan du leta upp fler borduner och spela upp dem samtidigt.

 

3. Ha ett glas vatten bredvid dig.

 

Mental inställning

 • Behåll en stabil ton och ett stadigt tempo oavsett vad.

 • Dämpa inte din ton ifall du ej hör metronomen då övar du dig på att skymma tonen. Spela UT! Det ska höras när du spelar.

 • Lyssna på HUR tonen låter och att du är i takt med metronomen.

 • Hela denna text går i första hand ut på att göra dig mer medveten om allt som händer när du spelar.

”Det du gör mycket, blir du bra på” - Markus Svensson (Lärare på Gotlands Folkhögskola i Hemse).

Vilket betyder att om du övar mycket på att spela låtarna snabbt och slarvigt då kommer du att bli BRA på att spela låtarna för snabbt och slarvigt. Det vill du inte. Om du tänker FÖR mycket då blir du bra på att TÄNKA för mycket vilket spiller ut i onödiga tankar och kommentarer kring ditt spel.

 

Eftersträva alltid kvalité före kvantitet. Ingen vill spela med någon som spelar tusen låtar dåligt. Däremot om någon vet att du kan ”Den Där Låten” skitbra då kommer de vilja spela den låten med dig. Har du då övat varje låt var för sig noggrant och metodiskt med metronom, bordun och följande övningar kommer många (om inte alla) låtar du lär dig att vara av kvalité. 

 

Lägg märke till följande

 •  Kommer det ofrivilliga ornament? (vibrato, cuts, rolls etc.)

 • Hur hårt håller du i instrumentet?

 • Finns det några spänningar i din kropp?

 • Din hållning. Lutar du dig framåt? Tittar du ner? Blir det bättre om du sitter eller står?

 • Din embouchyr. Känns den spänd eller avslappnad? Har du en så kallad "Smiley emb".? (där mungiporna går upp?)

 • Kommer det ofrivilliga artikulationer eller andra uppdelningar av toner? (T.ex. konsonanter som k, t, g, d)

 • Vilka tankar dyker upp? Hur mycket nytta har du av dem? Påverkar dem ditt spel?

 • När känner du dig 100% bombsäker på hur melodin går? Var helt ärlig med dig själv.

 • Har du stämt instrumentet? Var har du placerat munstycket? Har du gjort flöjten längre eller kortare? Isåfall varför?

 • Gör du några ansiktsuttryck när du spelar? Nästan varje uttryck i ansiktet är någon form av kommentar eller reaktion på ditt spel eller musiken som oftast är negativ. Det tar också onödig energi.

 • Försvagar du din ton för att du inte hör metronomen eller bordunen?

 • När du spelar fel gör du då någon form av grimas, svordom eller annat onödigt ljud? Sluta upp med det helt isåfall.

 • När du övar själv händer det då att du ibland fantiserar om att du framför inför publik i en påhittad framtida eller dåtida situation?

 • Fyll på med egna punkter med allt du lägger märke till under övningarnas gång. 

Alla övningar är samlade i denna video.

I. Ton

 

Tonövning 1: Långa toner

Syfte: Få igång hela andningsapparaten i kroppen och bygga stabilitet

 • Ta ett djupt andetag ända ner till magen. Spela valfri ton (lyssna hur den tonen korresponderar med bordunen). Spela tonen så starkt som möjligt så länge som möjligt. För skojs skull kan du ta tiden hur länge du kan hålla ut tonen ordentligt. Om Tonen börjar falla i styrka ska du bestämt avsluta tonen istället för att tvinga ut den sista luften som finns kvar i dina lungor. Då övar du dessutom på att göra tydliga avslut. Gör detta flera gånger på alla möjliga toner som du känner för. Hör och känn hur de olika tonerna vibrerar jämte bordunen.

 

 • Ta ett lika djupt andetag och gör på precis samma sett men denna gång spelar du en så svag ton som möjligt så länge som möjligt och samtidigt hålla pitch och stabilitet.

 

Övningscred: Eamonn Cotter, Ennis 2013

Tonövning 2: Naturtonskalan

Syfte: Bygga upp en starkare ton, flexibel embouchyr och skapa mer stabilitet

 • Tag samma djupa andetag som innan. Håll alla fingrar nere under hela övningen. Känn att du håller flöjten lätt och att du inte spänner dig. Spela låga D. (D1). Känn att tonen är lika stark som i förra övningen. Blås upp till andra oktavens D. (D2). Utan att lyfta på pekfingret (B1). Använd metronomen (60 BPM) och spela dessa två toner. Avslappnade fingrar. Avslappnad emb. Dela ej på dessa toner med någon form av artikulation.

 

Om något är svårt, fokusera då på exakt just den grejen och öva bara på det om och om igen. Tänk dig att du ser noten framför dig och att du faktiskt "zoomar in" på exakt de toner som är svåra just nu. Öva om och om igen tills knuten har lösts upp och du "zoomar ut" längre och längre ifrån det svåra området tills du kan det som rinnande vatten. 

Lägg märke till hur tankarna går och va ärlig med ditt spel och din övning; t.ex: ”Kände jag mig 100% säker på det här nu?”

Du måste inte ha varken bordun eller metronom igång men det är ett fantastiskt hjälpmedel för att förbättra gehöret och taktkänslan.

Stäng av metronomen ifall det är för metriskt för dig just nu. 

 

 • När du känner dig nöjd och redo gör då likadant från D2 upp till nästa ton i naturtonskalan som är A2 (fortfarande alla fingrar nere). Spela utan att göra någon form av uppdelning mellan dessa toner. Känn hur embouchyren förändras mellan de båda tonerna D2 - A2.

 

 • Spela på samma sätt från A2 till D3.

 

 • Spela alla naturtonerna D1 – D2 – A3 – D3 och tillbaka tillsammans med metronomen. Lägg märke till när du andas. Det är bytena mellan dessa toner som är det viktiga. Poängen är att embouchyren får leta fram var den ska vara. Gör ingen artikulation.

 

Övningscred: Denna övning är känd inom samtliga genrer men jag fick den av Markus Tullberg & Andreas Ralsgård, Malmö 2015

Tonövning 3: Intonation

Syfte: Flexibel embouchyr och förbättra ditt gehör

 

 • Sätt igång G - bordunen: 

 • Spela tonen G lika starkt och stabilt som tidigare. Behåll de tre fingrarna lugnt på plats. Lägg inte till något finger. Enbart med hjälp av din embouchyr och styrkan på luftstrålen ska du nu sänka pitchen neråt så nära tonen F# som möjligt. Flöjten ska ej vinklas. Tänk dig att munnen liksom ”ger upp”, mungiporna går ner nästan helt så att det knappt blir någon ton.

 

 • Nu har du spelat G, sänkt pitchen (så gott det går just idag). Det är ok att styrkan och volymen i tonen just nu är svag. Lägg nu på fingret för tonen F# (pekfinger) samtidigt som du anpassar din luftstyrka och emb. (höjer pitchen igen) till ett stämt F#.

 

Det funkar naturligtvis mellan vilka toner som helst. Experimentera! Tonen du sänker dig ner till måste inte bli helt ren poängen är att embouchyren stretchas och blir flexibel.

Övningscred: Conor Crimmins, Limerick 2016

Tonövning 4: Whistletones

Syfte: Ännu mer flexibel embouchyr

 • Spela tonen B på första oktaven. (B1) Precis som i övning 3 ska du tillåta emb. att ”ge upp”. Sänk luftstyrkan rejält! Om pitchen sänks är det ok. Nu är vi i samma läge som i övning 3 men nu ska vi stretcha emb. ytterligare.

Anledningen att vi tar tonen B är för att ju fler fingrar som är nere desto svårare är det att spela whistletones.

Experimentera med olika toner. Forma insidan av munnen till den whistletone som du vill spela. T.ex. vissla ett A, öppna munnen lite, behåll detta utseende och spela ett A in i flöjten (med två fingrar nere).

 • Du ska nu med din mun vissla tonen B1. Inte in i flöjten utan rätt ut i luften. När DU visslar denna ton ska du öppna munnen en aning. Tonen ska försvinna men en kan ändå ana tonen B, fast i mera ”luftig” form. Blås nu med minimal mängd luft på detta sett ner i flöjten på tonen B1. Det är otroligt lite luft som krävs. Om du känner att det låter ”mystiskt” och / eller ”skumt” då har du antagligen lyckats. Var observant och lyssna väldigt noga så att du blir medveten på skillnaden mellan en whistletone och en ”riktig” flöjt-ton.

 

 • I detta steg ska du gå tillbaka från detta whistle-B till ett "ritkigt" B, så som det lät i början på denna övning. Dra tillbaka din emb. från denna whistletone ända vägen till ett stark och tydligt B1 igen. Dela inte upp den rörelse i olika steg. Tänk dig att det finns ett spektra för din mun och din emb. där den är totalt avslappnad i ena änden och i den andra änden är det en överspänd så kallad "smiley embouchure". Meningen är att emb. skall stretchas från den ena änden till den andra utan att hamna i överspändhet naturligtvis. På detta vis blir du otroligt mer medveten om var din embouchyr ska vara för att du ska få så bra ton som möjligt. Och att du dessutom varierar luftstyrkan från stark till svag är även det en stretch-övninng.

 

Övningscred: Conor Crimmins, Limerick 2016

II. Fingrar

 

Fingerövning 1: Ormen

Syfte: Få ett grundläggande flyt inför alla Irländska ornament

Denna övning är grundläggande för alla Irländska ornament och görs på följande vis:

 

 • Sätt igång metronomen på 60 BPM. Spela låga D lika starkt och stabilt som tidigare genom hela denna övningen. Alla fingrar är nere, lyft snabbt och ”snärtigt” med ringfingret (Låga D). Detta är det irländska ornamentet "cut". Spela ett tydligt D. Känn hur flöjten vibrerar. Gör samma ”snärtiga” rörelse på långfingret (E). Sedan samma ”snärt” med pekfingret (F#). Observera att det inte skapas en ton som hörs eller ens hinner höras. Det ska bara vara låga D som får ett litet "klipp". (Cut).

 

Kom ihåg att lyssna på HUR tonen D låter mellan dessa cuts. Bara du är medveten om hur tonen låter annars är dt lätt hänt att du glömmer bort Tonen och fokuserar för mycket på fingrarna. Då övar du in omedvetet i spelet. Tänk på första tonövningen.

 • Ta hjälp av metronomen för att göra cuts PÅ slaget. Först D (ringfinger), sedan E (långfinger), sedan F# (pekfinger). D,E,F#. Gör detta om och om igen tills du är bombsäker på att du har gjort rätt flera gånger på raken.

 

 • Nästa tre fingrar är E (Långf.), F# (Pekf.), G (Ringf. Andra handen). Försäkra dig om att var finger för sig låter rätt. Gör varje trepar av fingrar tre till fyra gånger på raken innan du hoppar vidare till nästa trepar. Om det känns bra. 

 

Hela övningen ser ut på följande vis:

 

D,E,F#    E,F#,G    F#,G,A    G,A,B    A,B,A  ***  B,A,G    A,G,F#    G,F#,E    F#,E,D    E,D,E

 

Övningscred: Markus Tullberg, Malmö 2015 (som i sin tur fick det av Jörgen Fischer)

Fingerövning 2: Rolls / Short Rolls

Syfte: Rytmisk Stabilitet

 • Metronom 60 bpm.

 • Rolls: För att göra en "Roll" spelas först själva tonen sedan en cut "över" denna ton följt av en tap "under".

 • En tap har samma funktion som en cut och utförs på följande vis. Låt fingret under tonen falla ner i samma "snärtiga" anda som i förra övningen. Gör rolls PÅ slaget till metronomen. Gör dem så många gånger som det behövs tills du känner att det låter bra. Byt därefter till en roll på en annan ton. Det viktiga är att hålla tempot och rytmen. Öva detta på de ställen du känner dig osäker på att göra en roll. Om du är osäker på om det du gör låter "rätt". Bara lyssna på någon flöjtist eller skiva som du gillar och låt dig inspireras.

 • Shortrolls: PÅ slaget spela A, G och på nästa slag en shortroll på G. En shortroll på G görs med en cut på G (ringfinger) och en tap på F# (pekfinger). Upprepa tills du känner dig nöjd. Attackera sedan rollen underifrån; PÅ slaget spela F#, G och på nästa slag en shortroll på G. Gör detta på de toner du känner att det behövs. Fortsätt vara ärlig och snäll mot dig själv i dina tankar om du känner dig helt säker eller inte på det du gör.

 

Övningscred: Markus Tullberg, Visingsö 2012

Fingerövning 3: Cranns

Syfte: Rytmisk Stabilitet

 

 • Sätt metronomen på 60. En crann görs på följande vis: Spela själva tonen, sedan tre snabba cuts efter varann. Det är som Fingerövning 1 (ormen) fast mycket snabbare. Börja med Cranns på låga D. Det finns olika sätt att göra dem på men jag gör det med följande fingrar: (ringf. (G), pekf. (F#), långf. (E). Gör ornamentet PÅ slaget. Om det känns svårt att göra det snabbt nu så öva mer på Ormen i långsamt tempo och skruva upp metronomens tempo när det känns som att du har koll. Experimentera hur du kan göra cranns på resterande toner.

Övningscred: Conor Crimmins, Limerick 2016

III. Tonalitet

Tonalitetsövning 1: Kromatik

Syfte: Förstå var alla toner finns och att snabbt hitta dem

 • Sätt metronomen på 60. Börja från Låga D. Spela en stabil och tydlig ton framför allt. Spela från låga D, kromatiskt upp till F#. Spela en, två eller rent av fyra toner per slag. Du avgör vilken nivå som behövs övas på nu.

 

 • Spela från F# tillbaka ner till låga D. Kom ihåg att lyssna på HUR din ton låter.

 

 • Därefter spela: D    D#    E    F    F#    F    E    D#    D

 • Spela samma sak från D# upp till G. Andas. Sedan från G tillbaka till D#. Därefter: D#    E    F    F#    G    F#    F    E    D#

 

Fortsätt på samma sätt igenom flöjtens alla toner. Hoppa upp ett HALVT tonsteg när du känner dig nöjd och klar med de fem tonerna du håller på med just nu. Så småningom kommer du kunna spela båda oktaverna upp och ner som rinnande vatten! Och därefter börjar du experimetnera på den 3:e oktaven. (Obs: Akta öronen).

 

Övningscred: Markus Tullberg, Malmö 2015, som i sin tur fick den av Anders Ljungar-Chapelon

Tonalitetsövning 2: Träskodansen / Britches Full of Stitches

Syfte: Bli familjär med alla 12 dur-tonarter

 • Metronom på 60 (eller snabbare om du känner för det). Lär dig dessa två melodier utantill i G dur. Sista tonen i Träskodansen i G-dur är första tonen i låten när den går i C-dur. Lär dig själv låten i C-dur. Därefter i F-Dur osv. Låten går runt hela kvintcirkeln motsols. Lär dig låten i alla tonarter. Ta det långsamt. Det kan bli knepigare ju längre från originaltonarten vi är tills låten kommer tillbaka hem till G-dur igen. Du lär dig mer om du omvandlar de "okända" tonarterna till familjära.

 

Lär dig inte en ny tonart förrän du kan den tidigare som rinnande vatten. Titta på kvintcirkeln nedan för att få en mental bild av vilken tonart du övar just nu. Experimentera med andra låtar när du känner för det.

 • Gör samma sak med Britches Full of Stitches. Den kommer att gå kvintcirkeln medsols. 

Övningscred: Markus Tullberg, Malmö 2015

image.png

Tonalitetsövning 3: Skalor

Syfte: Förstå vilka toner som finns i tonarterna och att fingrarna kan det utantill

 • Metronom 60 BPM. Välj tonart: t.ex. D-dur/B-moll eller  G-dur/E-moll. Sätt igång den bordun vars tonart du vill öva. Alla finns under verktygen här på hemsidan och på youtube och på spotify. Var realistisk och tänk: "Vilken tonart har jag mest nytta av att öva just nu?" Du kanske har fått en låt i läxa i en viss tonart eller du vill lära dig "den där" låten som går i "den där tonarten". Eller så vill du helt enkel bli bättre på D och G för att de flesta låtarna spelas där. Att du HAR övat i en "udda" tonart ger dig ett starkare självförtroende i övrigt. Även om det kanske inte är så många låtar som går i dessa udda tonarter. Hur som helst är det alltid bra att öva skalor. Det är som olja till en motor. I förra övningen testade du alla durtonarter. Vilka av dem kändes svåra? Öva på de skalor du känner dig osäker på. Omvandla dem från osäkerhet till säkerhet. 

 

Behåll alltid en så bra och fin ton du kan. Håll tempot oavsett vad. Lyssna på HUR tonen låter och att du är i takt med metronomen. Döm aldrig dig själv. Gör dig själv medveten om allt du gör. Du kommer känna tacksamhet för övningen senare när du spelar tillsammans med andra och du känner att du är en stabil och lugn melodibärare. Låt melodierna komma till världen igenom dig.

IV. Låtar

 

Syfte: Att känna dig säker på melodierna

OCH HA ROLIGT!

 

Ett bra sätt att lära sig melodier är att ta en paus från gamla låtar som man har kunnat länge och istället lära sig NYA låtar EFTER att man har gjort föregående övningar. Låtar som man har kunnat länge tenderar att ibland dra ner spelet till tidigare ”omedvetna mönster”.

 

Ta en låt du vill lära dig eller har fått i läxa. Metronomen skall vara igång. Hellre långsammare än för snabbt. Lär dig låten FÖRST på gehör SEN kan du använda noten som referens och djupdykning. Dela upp låten i fraser. Om ett särskilt ställe är svårt zoomar du in på exakt det stället och löser upp knuten och zoomar sedan ut en liten bit och kolla så att den nyligen upplösta knuten fungerar i sitt sammanhang. Zooma längre och längre ut från dessa eventuella knutar (svåra passager) som kan dyka upp i låten tills du kan hela utantill.

 

Lägg märke till var ornamenten är. Försök spela låten utan ornament. Om det är ett ornament på ett visst ställe som är svårt; Zooma in, lös upp knuten, och zooma sedan sakta ut igen. Lägg märkte till när du gör ofrivilliga ornament per automatik. Döm inte dig själv för att du inte vet exakt var alla ornament är och när du gör dem. Kom ihåg att låtarna kommer till världen igenom dig och det är för mycket begärt att en ska kunna exakt varenda detalj i alla låtarna. Det är omänskligt. Så länge som du är medveten om att du är omedveten räcker det långt!

 

När du börjat lära dig grundmelodin utantill provar du att lägga ornament på andra ställen, ta bort ornament, lägg till. Överdriv / Underdriv. Ändra melodin lite, ta en lång ton där det istället är många toner, gör massa toner där det egentligen är få. Vänd ut och in på låten tills du har hittat och skapat en slags ”egen version” av låten även fast det är samma grundmelodi. Det är levande folkmusik vi spelar. Traditionen är levande och rörlig och flexibel och varje människa, (folk - musik) ger sitt lilla avtryck i låtarna.  

 

Låten ska lära sig gå, växa upp, bli tonåring, testa gränserna och ta reda på vem den tror att den är. Tills låten har hittat sin plats i din musikaliska värld. Med öppenhet för förändring och rörlighet. Meningen är inte att kunna spela så fort som möjligt. Fel. Poängen är att det skall kännas säkert i varje tempo, där Du är just Nu. Det tar tid att bli bra på det här och det är ingen idé att stressa. Målet är att ha kul i samma stund som du spelar.

Tänk också alltid kvalité före kvantitet. Ingen bryr sig om du kan spela tusen låtar dåligt… Förutom att de kanske ej vill spela med dig. Däremot om en person vet att du kan ”Den Där Låten” jättebra kommer de att vilja spela den med dig. Föreställ dig då att du övat var låt för sig noggrant och metodiskt med metronom, bordun och allting kommer alla låtar du lär dig att vara av kvalité. Det kommer kännas mer meningsfullt att spela dem.

V. Övningschema

 

Mening & Mål: Att få rullians i övningen och känna att du utvecklas

 

Här är ett exempel på hur länge och i vilken ordning övningarna ska göras. Se detta som en inspirationskälla. Om du kommer på ett system som passar dig bättre eller känner för att öva på något helt annat så gör så! Så länge du är medveten om vad du gör.

Ton:

  5 min - Långa Toner

10 min - Naturtonsskalan

10 min - Intonation

10 min - Whistletones

Fingrar:

10 min - Ormen

  7 min - Rolls

  7 min - Cranns

Tonalitet:

10 min - Kromatik

15 min - Träskodansen

10 min - Skalor

Detta är en rekommendation (känn dig fri att ändra det här hur du vill). Börja övandet uppifrån och ner. Dvs. att du gör dig och din kropp redo INNAN du lär dig låtar. Du tankar bilen innan du kör iväg. Du värmer upp innan du springer.

Har du bråttom ska du prioritera: Naturtonerna, Ormen och Kromatiken.

 

Lär dig låtar EFTER övningarna så länge du vill eller orkar.

Det viktigaste är att du blir mer medveten om allt du gör och att det känns roligt att spela.

 

Lycka Till!