top of page

De vigtigste og mest nyttige øvelser fra forskellige lærere er samlet her sammen med mine egne tanker og ideer.

Fløjteøvelser

Forberedelser

1. Start D - dronen:

 

2. Start metronomen på 60 bpm:

 

Jig eller Reel betyder ikke noget. Du kan ændre selv afhængigt af hvordan det føles. Lad disse være i gang hele tiden, sænk / øg lydstyrken på begge, til de passer dig. Hovedtelefoner er gode, men pas på ørerne. Ha’ det ikke for højt. Skift drone / bpm fra tid til anden for variation eller når du føler for at øve med anden grundtone/tempo men vi holder os til D og 60 bpm for resten af øvningerne. du kan dog frit skifte både tonart og tempo efter hvad du har lyst til.

 

3. Ha’ et glas vand ved siden af ​​dig.

 

Mental indstilling

 • Oprethold en stabil tone og et stabilt tempo, uanset hvad.

 • Dæmp ikke din tone, hvis du ikke hører metronomen, så øver du på at spille tyst. Spil igennem! Det skal høres, når du spiller.

 • Lyt til HVORDAN tonen lyder, og om du er i takt med metronomen.

 • Denne tekst handler primært om at gøre dig mere opmærksom på alt hvad der sker, når du spiller.

"Hvad du gør meget, bliver du god til" - Markus Svensson (lærer ved Gotlands folkehøjskole i Hemse). Hvilket betyder, at hvis du øver på at spille sangene hurtigt og skødesløst, så bliver du GOD til at spille sangene for hurtigt og skødesløst. Det ønsker du ikke. Hvis du tænker for meget, vil du være god til at tænke for meget, hvilket spiller ud i unødvendige tanker og kommentarer om dit spil.

 

Stræb altid efter kvalitet før kvantitet. Ingen vil lege med nogen, der spiller tusind melodier dårligt. På den anden side, hvis nogen ved, at du kan "Den melodi" godt, vil de gerne spille den med dig. Hvis du derefter har øvet hver sang individuelt og metodisk med metronom, drone og de følgende øvelser, vil mange (hvis ikke alle) sange, du lærer, være af kvalitet.

 

Læg mærke til følgende

 • Kommer der ufrivillige ornamenter? (vibrato, cuts, rolls etc.)

 • Hvor hårdt holder du om instrumentet?

 • Findes der nogen spændinger i din krop?

 • Din holdning. Læner du dig fremover? kigger du ned? Bliver det bedre hvis du sidder eller står?

 • Din embouchure. føles den spænd eller afslappet? Har du en såkaldt "Smiley emb".? (hvor mundvigene går op?)

 • Kommer der ufrivillige artikulationer eller andre opdelinger af toner? (f.ex. konsonanter som k, t, g, d)

 • Hvilke tanker dukker op? Hvor meget nytte har du af dem? Påvirker de dit spil?

 • Hvornår føler du dig 100% bombesikker på hvordan melodien går? Vær helt ærlig med dig selv.

 • Har du stemt instrumentet? Hvor har du placerat mundstykket? Har du gjort fløjten længere eller kortere? I så fald hvorfor?

 • Gør du nogen ansigtsudtryk når du spiller? Næsten hvert udtryk i ansigtet er en form for kommentar eller reaktion på dit spil eller musikken som oftest er negativ. Det tager også unødig energi.

 • Mindsker du din tone fordi at du ikke hører metronomen eller dronen?

 • Når du spiller en fejl laver du da nogen form for grimasse, bander eller eller laver anden unødvendig lyd? Slut med det i så fald.

 • Når du øver selv hænder det så så at du forestiller dig at du spiller foran et publikum i en opdigtet fremtid eller fortid?

 • Fyld selv på listen med punkter som du lægger mærke til under øvningen.

Alle øvelser findes også i denne video.

I. Tone

 

Toneøvelse 1: Lange toner

Formål: Få igång hele vejrtrækningsapparatet i kroppen og bygge stabilitet

 

 • Ta et dybt åndedrag helt ned til maven. Spil en valgfri tone (lyt hvordan tonen korresponderer med dronen). Spil tonen så stærkt som muligt så længe som muligt. For sjovs skyld kan du ta’ tiden på hvor længe du kan holde tonen ordentligt. Om Tonen begynder at falde i styrke, skal du bestemt avslutte tonen, i stedet for at tvinge ud den sidste luft, som er tilbage i dine lunger. Da øver du desuden på at lave tydelige afslut. Gør dette flere gange på alle mulige toner som du føler for. lyt og føl hvordan de forskellige toner vibrerer sammen med dronen.

 • Ta’ et lige så dybt åndedrag og gør på præcis samme måde, men denne gang spiller du en så svag tone som muligt så længe som muligt og samtidigt holder du pitch og stabilitet.

 

Øvningscred: Eamonn Cotter, Ennis 2013

Toneøvelse 2: Naturtoneskalaen

Formål: Bygge op en stærkere tone, flexibel embouchure og at skabe mere stabilitet

 • Tag samme dybe åndedrag som inden. Hold alle fingrene nede under hele øvningen. føl at du holder fløjten let og at du ikke er anspændt. Spil det lave D. (D1). sørg for at tonen er lige så stærk som i forrige øvelse. Blæs op til den andre oktavs D. (D2). Uden at løfte på pegefingeren (B1). Anvend metronomen (60 BPM) og spil disse to toner. Afslappede fingre. afslappet emb. prøv at skifte mellem tonerne uden nogen form for artikulation.

 

Om noget er svært, fokuser da på den ting og øv det om og om igen. Tænk at du ser tonen frem for dig og "zoomer ind" på de toner som er svære lige nu. tag det om og om igen indtil knuden har løst sig , da "zoomer du ud" længere og længere fra det svære område til du har det på rygraden.

Læg mærke til hvordan tankerne går og vær’ ærlig med dit spil og din øvning; f.ex: ”var jeg 100% sikker i mit spil nu?” Du behøver ikke ha’ værken drone eller metronom i gang men det er et fantastisk hjælpemiddel til at forbedre gehøret og taktfornemmelsen. sluk for metronomen hvis det er for metriskt for dig i starten.

 • Når du er tilfreds og parat, gør så det samme fra D2 op til næste tone i naturtoneskalaen som er A2 (stadigvæk alle fingre nede). Spil uden at lave nogen form for opdeling mellem tonerne. læg mærke til hvad der sker med embouchuren mellem de to toner D2 - A2.

 

 • Spil på samme måde fra A2 til D3.

 

 • Spil alle naturtonerne D1 – D2 – A3 – D3 og tilbage sammen med metronomen. Læg mærke til din vejrtrækning. Det er byttende mellem de toner som er det viktige. Pointen er at du ved at variere embouchuren, finder hvor de forskellige toner ligger . forsøg ikke at lave nogen artikulationer.

 

Øvningscred: Denne øvning er kendt i alle genre men jag fick den av Markus Tullberg & Andreas Ralsgård, Malmö 2015

Toneøvelse 3: Intonation

Formål: Fleksibel embouchure og at forbedre dit gehør

 

 • Sæt igång G - dronen:

 • Spil tonen G lige så stærkt og stabilt som tidligere. Behold de tre fingre roligt på plads. bare ved hjælp af din embouchure og styrken på luftstrålen, skal du nu sænke pitchen nedad så tæt på tonen F# som muligt. Fløjten må ikke vinkles. Tænk at munden ”giver op”, mundvigene går næsten helt ned så der knapt bliver nogen tone.

 

 • Nu har du spelat G, sænk pitchen (så godt det går). Det er ok at styrken og volumen i tonen er svag. Læg nu fingeren for tonen F# (pegefingeren) samtidigt som du tilpasser din luftstyrke og emb. (øg pitchen igen) til et stemt F#.

 

Det fungerer naturligvis mellem hvilken som helst tone. Experimenter! Tonen du sænker til behøver ikke at blive helt ren, pointen er at embouchuren strækkes og bliver fleksibel.

Øvningscred: Conor Crimmins, Limerick 2016

Toneøvelse 4: Whistletones

Formål: Endnu mere fleksibel embouchure

 

 • Spil tonen B i første oktav. (B1) Præcis som i øvning 3 skal du tillade din emb. at ”give op”. Sænk luftstyrken reelt! Hvis pitchen sænkes er det ok. Nu er vi i samma register som i øvning 3 men nu ska vi strække emb. yderligere.

Anledningen til at vi tager tonen B er at jo flere huller der er dækkede jo sværere er det at spille whistletones. Experimenter med forksellige toner. Form indersiden af munden til den whistletone som du vill spela. f.ex. fløjt et A, åben munden lidt, behold det udseende og spil et A ind i fløjten (med to fingre nede).

 • Du skal nu fløjte tonen B1. Ikke ind i fløjten, bare lige ud i luften. Når du fløjter tonen skal du åbne munden en aning. Tonen skal forsvinde men man skal kunne ane tonen B, men i mere ”luftig” form. Blæs nu med minimal mængde af luft på denne måde ned i fløjten på tonen B1. Det er utroligt lidt luft som kræves. Hvis du synes at det lyder ”mystiskt” og / eller ”spøgelsesagtigt” da har du lykkedes. Hver observant og lyt vældigt nøje så du bliver opmærksom på forskellen mellem en whistletone og en ”riktig” fløjte-tone.

 

 • På dette trin skal du gå tilbage fra dit whistletone-B till ett "ritkigt" B, som det lød i begyndelsen på Øvningen. træk tilbage din emb. fra whistletonen hele vejen til et stærkt og tydeligt B1 igen. Del ikke den bevægelse op i forskellige trin. Tænk at der findes et spektrum for din mun och din emb. hvor den er helt afslappet i den ene ende og i den anden en spændt såkaldt "smiley embouchure". Meningen er at emb. skal strækkes fra den ene yderlighed til den anden uden at blive overspændt. På dette vis bliver du otroligt medvidende om hvordan din embouchure skal formes for at du får en så god tone som muligt. Hvis du desuden varierer luftstyrken fra stærk til svag er selv det en stræk-øvelse.

 

Øvningscred: Conor Crimmins, Limerick 2016

II. Fingre

 

Fingerøvelse 1: Ormen

Formål: at få et grundlæggende kendskab til alle Irske ornamenter

Denne øvelse er grundlæggende for alle Irske ornamenter og udføres således:

 

 • Set i gang metronomen på 60 BPM. Spil det lave D lige så kraftfuldt og stabilt som tidligere gennem hele øvelsen. Alle fingre er nede, løft hurtigt ringfingeren (Det lave D) og dæk hullet igen som var det magnetiskt. Dette er det irske ornament kaldet "cut". Spil et tydeligt D. mærk hvordan fløjten vibrerer. lav samme bevægelse med langefingeren (tonen E). sidenhen med pegefingeren (F#). Observer at der ikke skabes meget tone men snarere en perkussiv effekt.

 

Husk at lytte til klangen af det lave D. Man kommer let til at fokusere for meget på fingrene. tænk tilbage på tone øvelsen.

 • Ta’ brug af en metronom til at lave “cuts” på slaget. Først D (ringfinger), siden E (langefinger), derefter F# (pegefinger). D,E,F#. Gentag indtil du kan gøre bevægelsen rytmiskt og stabilt.

 

 • De næste 3 fingre er E (Langef.), F# (Pegef.), G (Ringf. den anden hånd). få bevægelsen indøvet i hver finger. gå hver “trappe” af fingre igennem 3-4 gange i streg inden du hopper videre til næste eller når det føles som du har styr på det.

 

hele øvelsen ser ud som følger:

 

D,E,F#    E,F#,G    F#,G,A    G,A,B    A,B,A  ***  B,A,G    A,G,F#    G,F#,E    F#,E,D    E,D,E

Øvningscred: Markus Tullberg, Malmö 2015 (som fik det fra Jörgen Fischer)

Fingerøvelse 2: Rolls / Short Rolls

Formål: Rytmisk Stabilitet

 • Sæt metronomen til 60 BPM.

 • For at lave et “Roll” spilles først selve tonen sidenhen et cut “over” tonen og dernæst et tap “under”.

 • Et tap har samme funktion som et cut og udføres på samme måde som et cut bare omvendt. Lad fingeren under tonen falde ned på samme hurtige måde som i øvelsen inden. lav rolls i takt med metronomen. lav dem indtil du føler at de sidder på rygraden. byt så til et roll på en anden tone. det vigtige er at holde tempoet og rytmen. prøv at gøre det på alle toner (nogle er sværere end andre). hvis du er usikker på om du gør det rigtigt, prøv at lyt til en fløjtespiller eller en plade du kan lade dig inspirere af.

 

 • Shortrolls: PÅ slaget spil da A, G og på næste slag et shortroll på G. Et shortroll på G laves med et cut på G (ringfinger) og et tap på F# (pegefinger). Gentag øvelsen til du er tilfreds.angrib da rollet nedefra; PÅ slaget, spil F#, G og på næste slag et shortroll på G. Gør dette på toner hvor du mærker det behøves. fortsæt med at være ærlig og god mod dig selv i dine tanker om dit spil. Føler dig sikker på øvelsen?

 

Øvningscred: Markus Tullberg, Visingsö 2012

Fingerøvelse 3: Cranns

Formål: Rytmisk Stabilitet

 

 

 • Sæt metronomen på 60. En crann udføres på følgende måde: Spil selve tonen, derefter 3 hurtige cuts. Det er som fingerøvelse 1 (ormen) bare meget hurtigere. Begynd at lave cranns på det lave D. Der findes forskellige måder at lave dem på, jeg gør det med følgende måde: (ringf. (G), pegef. (F#), langef. (E).lav ornamentet på slaget. hvis det virker svært at gøre hurtigt, gør det da i langsomt tempo og skru op for metronomens tenmpo når du føler at du har fanget det. Experimenter med hvordan du kan lave cranns på resten af tonerne.

Øvningscred: Conor Crimmins, Limerick 2016

III. Tonalitet

Tonalitetsøvelse 1: Kromatik

Formål: At forstå hvor tonerne findes på fløjten og at kunne anvende dem.

 

 • Sæt metronomen på 60.begynd fra det lave D. Spil en stabil og tydelig tone framfor alt. Spil fra det lave D, kromatiskt op till F#. Spil en, två til og med fire toner per slag. Du afgør hvilket niveau som behøves at øve på nu.

 

 • Når du lander på F#, ta’ et åndedrag og spil fra F# tilbage ned til det lave D. Husk at lytte efter kvaliteten af din tone.

 

 • Spil derefter: D    D#    E    F    F#    F    E    D#    D

 • Spil dette igen fra D# op til G. tag et åndedrag. Så fra G tilbage til D#. Herefter: D#    E    F    F#    G    F#    F    E    D#

 

Fortsæt på samme måde gennem alle fløjtens toner. gå op et halvtonetrin når du er tilfreds med de 5 toner du er i gang med.lidt efter lidt kommer du til at kunne spille begge oktaver med lynets hast! derefter kan du begynde at experiementere med tredje oktav. (Obs: pas på ørene).

 

Øvningscred: Markus Tullberg, Malmö 2015, som i sin tur fick den av Anders Ljungar-Chapelon

Tonalitetsøvelse 2: Träskodansen / Britches Full of Stitches

Formål: At blive bekendt med alle 12 durskalaer

 

 • Metronom på 60 (eller hurtigere hvis du føler for det).lær dig disse to melodier udenad i G-dur. Sidste tone i Träskodansen i G-dur er første tone i melodien når den går i C-dur. lær dig selv melodien i C-dur, derefter i F-Dur osv. melodien går hele kvintcirklen rundt mod solen. lær dig melodien i alle tonearter. Ta’ det langsomt. Det kan blive sværere jo længere fra originaltonearten vi er til melodien kommer tilbage hjem til G-dur igen. prøv at blive familier med de "ukendte" tonearter.

 

Lær ikke melodien i en ny toneart før den du er i gang med er på plads. kig på kvintcirklen nedenfor, for at få et mentalt billede af hvilken toneart du øver lige nu. Experimenter med andre melodier når du føler for det.

 • Gør det samme med Britches Full of Stitches. Den går rundt kvintcirklen med solen.

Øvningscred: Markus Tullberg, Malmö 2015

image.png

Tonalitetsøvelse 3: Skalaer

Formål: At forstå hvilke toner som findes i tonearterne og at kunne dem udenad​

 • Metronomen (you guessed it!) 60 BPM. vejl f.eks. tonearten D-dur/B-moll eller G-dur/E-moll. Sæt igang en drone i samme tone som den toneart du vil øve. Der findes droner i alle toner på hjemmesiden under “værktøjer” og på youtube og spotify. hver realistisk og tænk: "Hvilken toneart har jeg mest nytte af at lære lige nu?"Du har måske fået en melodi i lektie i en bestemt toneart eller du vill lære dig "den der" melodi som går i en hvis toneart. Du vil måske helt enkelt blive bedre på D og G fordi at de fleste melodier spilles der. At du har øvet i en "uvant" toneart giver dig større fleksibilitet i de tonearter du allerede kan, Selvom det ikke er mange standard folkemusiks-melodier som går i disse tonearter.uanset hvordan man vender og drejer det, er skalaer altid gode for fleksibiliteten. Det er som olje til en motor. I øvelsen inden testede du alle durtonearter. hvilke af dem føles svære?øv på de skalaer du mærker er usikre. Prøv at forvandle dem fra usikre til sikre.

 

Ha’ altid din tone i baghovedet. Hold tempoet uanset hvad. Døm ikke dig selv (det er en læringsproces for alle). bestræb dig på at blive klar over hvad du gør når du øver og spiller. . lad melodierne komme til verden gennem dig.

IV. Melodier

Formål: At føle sig sikker på melodierne

OG AT HA’ DET SJOVT!

 

En god måde at lære sig nye melodier på er ved at tage en pause fra melodier man har kunnet længe og i stedet lære sig NYE melodier EFTER at man har lavet forstående øvelser. melodier man har allerede kan er det sværere at lære sig nye ting igennem.

 

Ta’ en melodier du vil lære dig eller har fået i lektie. Metronomen skal være i gang. Hellere for langsomt end for hurtigt. lær dig melodien FØRST på gehør, EFTER kan du anvende teksten som reference. Del melodien op i bidder. Hvis et bestemt sted er svært, zoomer du ind på det eksakte sted og løser knuden op. Da zoomer du ud og tester om det fungerer i sammenhængen. Zoom mer og mer ud fra disse knuder (svære passager) som kan dukke op i melodien til du kan den udenad.

 

Læg mærke til hvor ornamenterne er. Forsøg at spille melodien uden ornamenter. Hvis der er et ornament et sted som er svært; Zoom ind, løs knuden op, och zoom langsomt ud igen. Læg mærke til når du laver ornamenter ufrivilligt.Tag det ikke ilde hvis du ikke ved præcis hvor du laver alle ornamenterne. Husk at melodierne kommer til verden gennem dig og desuden gør de ikke noget om du har dine egne varianter (det er en del af musikken). Så længe du er medvidende om det du gør og ikke gør, rækker det langt!

 

Når du har lært dig melodien udenad så prøv at bytte om på hvor du laver ornamenter. ta’ bort, læg til, overdriv / underdriv, ændre melodien lidt,ta’ en lang tone et sted hvor der normalt er mange, lav mange toner hvor der egentligt er få, lav om på melodien til du har lavet en ”egen version” hvor grundstammen af melodien er intakt.folkemusik er levende. Traditionen forandres og hvert menneske har sin egen variant af melodierne.

 

Melodien vokser og vokser, til den har fundet sin plads i din musikalske verden. åben for forandring og spas. meningen er ikke at kunne spille så hurtigt som muligt. Pointen er at det skal føles selvsikkert i det tempo du spille lige nu. Det tager tid at blive god til det og man bliver meget bedre til hvis man giver sig god tid og tager det langsomt mange gange. målet er at være afslappet og at ha det sjovt når du spiller.

Tænk kvalitet frem for kvantitet. jo flere melodier du tager der god tid til at lære, jo mere fri bliver du i dit spil. Desuden bliver det lettere og lettere at tilegne sig nye melodier når du har styr på grundstene; ornamenter, fraser der går igen, embouchure osv.

V. Øvelses Skema

 

Formål: At få struktur på din øvning og at få’ følelsen af fremskridt

 

Her er et eksempel på hvor længe og i hvilken rækkefølge øvelserne kan gøres. Se det som en inspirationskilde. Hvis du kommer på et system der passer dig bedre eller føler for at øve på noget helt andet så gør det! Så længe du er medvidende om hvad du gør.

Ton:

  5 min - Lange toner

10 min - Naturtoneskalaen

10 min - Intonation

10 min - Whistletones

Fingre:

10 min - Ormen

  7 min- Rolls

  7 min - Cranns

Tonalitet:

10 min - Kromatik

15 min - Träskodansen

10 min - Skalaer

Dette er en rekommandation (du er velkommen til at ændre det). begynd fra toppen og gå ned. Dvs. at du forbereder din krop og din teknik inden du lære dig melodier. Du tanker bilen inden du køre. Du varmer op inden du løber. Har du tralt så prioriter: Naturtonerne, Ormen och Kromatiken.

Lær dig melodier efter øvelserne så længe du orker.

Det vigtigste er at du bliver klar over hvad du gør når du spiller og at du har det sjovt imens du gør det!

 

Knæk og bræk!

bottom of page